Petar Petrović Njegoš

Petar Petrović Njegoš bio je pesnik, vladika i vladar Crne Gore. Rodio se 1813. godine u Njegušima, naselju koje se nalazilo na severozapadnom delu Lovćena. Prilikom kršetnja dobio je ime Radoje (Rade). Otac Tomo bio je brat vladike Petra I i dosta bogat čovek.

1825. godine Radoje je otišao u cetinski manastir kod svoga strica Petra I. Tamo započinje školovanje i priprema se kako bi mogao postati budući vladar Crne Gore. Većinu obrazovanja preneo mu je pesnik Sime Milutinović Sarajlija koji je u Crnu Goru došao 1827. godine.

Nakon što je vladika Petar I umro 1830. godine, bio je zamonašen, dodeljeno mu je novo ime Petar te je postao poglavar Crne Gore. Tada sedamneaestogodišnjak, našao je u izrazito teškoj situaciji, a bio je suočen i s mnogim probleimima. Naime, Crnu Goru su vrebali Mleci, Turci i Austrija, zemlja je privredno slabila, a sve češće je dolazilo i do međuplemenskih ratova.

Iz svih tih razloga, sve je snage uložio na konsolidaciju prilika. Aktivno je delovao na diplomatskom planu, vodio je borbe s Turcima, gradio saobraćajnice, podizao prosvetu te stvorio prve organe vlasti u zemlji - senat i gvardiju i tako stvorio pravu modernu državu.

Uz sve te državne poslove, uvijek je pronalazio vremena za vlastito obrazovanje i književni rad. Prvi pesnički prvenci nastali su mu pod utecajem pesnika Sime Milutinovića.

Njegova najpoznatija dela su: "Luča mikrokozma" - filozofsko-religijski ep, zatim drama "Lažni car Šćepan Mali" i "Gorski vijenac".

1849. godine u jesen, oboleo je od tuberkuloze, a dve godine kasnije, 1851. godine, umro je u trideset devetoj godini.

Neka bude što biti ne može, Petar Petrović Njegoš

U svom pesničkom radu Njegoš je uspeo obuhvatiti epiku, klasiku i romantiku. Počeo je kao narodni pesnik, a zatim se priklonio klasičnom maniru. Pevao je u osmercu i desetercu. Ode vladarima, ministrima, velikanima, prijateljima obuhvatio je u delu "Pustinjak cetinjski", izdatu 1834. godine. Njegoš je napisao ep "Svobodijada" 1835. godine, koji nije objavljen. Njegovi uzori nisu bili … [više]

Gorski vijenac, Petar Petrović Njegoš

"Gorski vijenac" predstavlja najsloženiju razvojnu etapu vrsnog pisca Petra II Petrovića Njegoša, čineći ovo delo njegovim najpoznatijim ostvarenjem. Objavljeno je 1847. godine u Beču, a sam naziv "venac" simbolički označava slavu koju pisac predaje crnogorskim junacima zbog njihova oslobađanja srpstva. Ovo delo ispevano je u epsko-dramskoj formi, prožeto lirizmomo. Na motivskoj … [više]