Hiljadu i jedna noć

Zbirka priča "Hiljadu i jedna noć" sakuplja priče koje su nastajale u periodu od preko hiljadu godina. Zbirku su prikupljali razni autori, prevodioci, istoričari, a veruje se da je nastala po uzoru na persijsku knjigu "Hiljadu mitova" dinastije Sasanida. To je bila zbirka folklornih priča sakupljenih na prostorima Indije i Persije. Trgovački putevi su tada vodili u ova mesta sa svih … [više]

Hasanaginica

Hasanaginica je narodna pesma, balada, nastala u 17. veku u Imotskoj krajini. Najpre se više od jednog veka prenosila isključivo usmenom predajom, sve dok je 1774. godine nije zapisao Alberto Fortis, italijanski etnograf i putopisac. Nazvao ju je "morlačka balada" i objavio u svojoj knjizi "Putovanja po Dalmaciji". Pesmu su nakon toga preveli veliki svetski pesnici, na svoje materinje … [više]

Ep o Gilgamešu

Ep o Gilgamešu je priča o prijateljstvu i večno prisutnoj želji čoveka da postigne besmrtnost. Ko zapravo ne bi hteo da živi večno? Spomenuta želja obuhvaćena je tužnom i strašnom spoznajom da na kraju svaki čovek ipak mora da umre. Kod Sumerana i Homera bogovi imaju nedostatke baš poput ljudi sa svim vrlinama i manama. Uprkos tome oni su za razliku od čoveka besmrtni. U … [više]